ivo-anmälan

Nu har vi gjort en ivo-anmälan om Doris situation. En anmälan i kronologisk ordning om våra besök och bemötandet vi har fått. 
 
Anmälan plockades upp av lokalmedia. Både Folkbladet och P4 Östergötland har skrivit om vår anmälan och bett oss om kommenterar. 
 
Vi kommer inte att kommentera anmälan. Vi avvaktar återkoppling från respektive klinik innan vi eventuellt har någon kommentar att ge.
 
Vi vill med vår anmälan att vårdcentral och barnakuten på Vrinnevi gör varsin Lex-Maria-anmälan så att ingen annan familj behöver gå igenom det Doris och vi har gjort. 
Visa fler inlägg