mitt val idag

I år är det 20 år sedan jag fick rösta för första gången. Minns ännu känslan av stolthet, allvar och glädje när jag gick med röstkortet i handen till Näslundsskolan och gjorde mina tre val. 

Det stora i att leva i en demokrati med fria val och kombon av rättighet och skyldighet att rösta vill jag gjuta in i mina barn. 

Jag har alltid röstat utifrån ideologi. Värderingar om det samhälle jag vill leva i, och det samhälle jag nu vill att mina barn ska växa upp i: 
🇸🇪 Ett Sverige där man får vara som man är. Ett Sverige där alla behövs. Ett Sverige där hjälp och stöd finns när man behöver det. Ett Sverige där utbildning, vård och omsorg ligger i framkant, byggt på mänsklig värme och närhet - inte vinster. Ett Sverige där vi strävar efter jämnlikhet mellan kön, etnicitet, sexualitet. Ett Sverige med gratis skola, vård och omsorg. Ett Sverige med fria medier. Ett Sverige byggt på solidaritet.

Men allt det är på väg att förändras. Om inte vi som värnar dessa värderingar går och röstar. 

Jag lägger min röst på Socialdemokraterna. Och hoppas på en fortsatt rödgrön-regering med S, MP och V. Vänstern och Jonas behövs i ett framtida Sverige. Med sin feministiska politik, inga vinster i välfärden, sex timmars-arbetsdag, och tydliga nej till rasistpartiet. Miljöpartiet behövs med sin miljöpolitik. Vi har bara en planet som vi måste ta hand om. Öven om jag bor på landet och måste idag åka bil vill jag se en tydligare miljöpolitik där alla bidrar! Jag är beredd till ökad bensinskatt, ser gärna utbyggd kollektivtrafik, ja till flygskatt och mer vegetarisk mat! 
❤️💚❤️